Märsgarns Flygstation 1923

Marinens flygstation vid Märsgarn. Tälthangarer och flygplan S 2 Hansa typ 31, 32. Tillhör F2-samlingen med nummer F2 FM 469. Ur Flygvapenmuseums bildarkiv.

Marinens flygstation vid Märsgarn. Tälthangarer och flygplan S 2 Hansa typ 31, 32.  Flygvapenmuseums bildarkiv.

Sommaren 1914 organiserar Marinen en flygskola vid Märsgarn, Hårsfjärden, med löjtnant Olle Dahlbeck som chef. Flygplan som användes var “Bryggarkärran” och tre sjöflygplan, inköpta för överskottet på den av biskop Manfred Björkquist organiserade s.k. pansarbåtsinsamlingen.

“Bryggarkärran” var en Nyrop-Blêriot, byggd i Landskrona 1911. Planet inköptes av bryggaren Otto-Emil Neumüller samma år och skänktes senare till Marinflyget, till stor del troligen på att löjtnanten Dahlbecks var gift med hans dotter. Otto-Emil var också far till agronomen Johan Emil Neumüller som några år senare köper Hesslingby gård i Österhaninge.

Bryggar

Bryggarkärran på uppdrag 1915

Det flygande materialet var tydligen inte i bästa skick så när order utgick från högre ort att de fyra planen på Märsgarn skulle bogseras intill Stockholm för teknisk undersökning fick de unga marinflygarna nog och sade upp sig. De ansåg sig själva som de mesta experterna på sina maskiner och kände sig överkörda.

Dock utbröt första världskriget och för att inte missa chansen till mer flygning, anmälde de sig genast till tjänstgöring igen!

Om detta och mycket annat berättar Richard Roosvall i en artikel du kan läsa här:

Vingar över Horsfjärden