Hembygd i Haninge

Kategori: Skärgården

Det brittiska flottbesöket på Älvsnabben 1854

Bosse Stjernström
Gillets Bosse Stjernström, kunnig på det mesta, bl.a. på marin historia, skrev denna artikel 2004 vid 150-årsminnet av det brittiska flottbesöket på Älvsnabben.

150-årsminnet av det brittiska flottbesöket vid Älvsnabben 1854

Minnet av det mäktiga flottbesöket och den brittiske löjtnanten Henry Freelands tragiska öde högtidlighölls på Muskö, söndagen den 18 april 2004. Det var ett samarrangemang  mellan Marinen, Hemvärnet, Västerhaninge-Muskö församling samt Muskö hembygdsförening och Haninge Hembygdsgille.

027 Till muskö kyrka

Fortsätt läsa

Sandemar, slott och gods

Bygdens största enskilda egendom.

f03f5666-fa4e-4554-be04-dbe6aad453df

Sandemars slott från sjösidan. Slottet är uppfört i karolinsk stil i trä i slutet på 1600-talet. Sandemar har en av Sveriges bäst bevarade barockträdgårdar efter fransk förebild. Här finns de klippta häckarna, skulpturerna, symmetrin och perspektivet.

Vid början av unionstiden ägdes Sandemar av Tyska Orden i Livland och kom sedan till Erik Axelsson som 1467 övertog Ordens alla egendomar i Sverige. Under 1500-talet är ägarförhållandena okända. På 1600-talet tillhörde Sandemar medlemmar av ätterna Oxenstierna, Bonde och Falkenberg.

Sandemar_karta_1772

Karta från 1772 som visar var Sandemar ligger.

Kungliga rådet och presidenten Gabriel Falkenberg lät på 1690-talet uppföra slottet. Hans brorsbarn sålde 1738 egendomen till lagman Carl Wattrang (död 1749), som gjorde Sandemar till fideikommiss. Från hans sonsöner N. K. och Johan Gustav Wattrang, båda ogifta, övergick fideikommisset 1827 till deras kusins sonson, den då sexårige Carl-Gustav Braunerhielm, som i fjärde led härstammade från Carl Wattrang.

Sandemar blev kvar i Braunerhielmsläkten ända till 2006 då det såldes för 300 miljoner kronor till Karin Nordin Mattson.

Stora delar av den nordvästra delen har i modern tid avstyckats och bebyggts, bl.a. ligger Jordbro Industriområde på gammal Sandemarmark, gården Kalvsvik.

Vill du läsa mer om Sandemar finns här några artiklar. Gårdens mångårige, nyligen bortgångne, kamrer Bengt Olof Bengtsson skrev om slottet och om Ferdinand Braunerhielm, en av de gamla fiedekommissarierna,

BOB

Bengt-Olof Bengtsson,

Bengt Olof Bengtsson “Sandemars slott”

Bengt Olof Bengtsson “Ferdinand Braunerhielm”

och Harry Runqvist om egendomens historia. Tänk på att den artikeln är drygt 50 år gammal!

Harry Runqvist “Sandemar-Österbygden”

 

 

Flyghaverier i Hårsfjärden

Erland

Erland Österberg i unga år. Han var född 1922 i Lossa, Uppland och avled 2011 i Östersund. Västerhaningebo under många år bl.a. som verkmästare på Håga Verkstad men avslutade sin karriär som yrkeslärare i Östersund.

Erland Österberg, Västerhaningebo under många år, och en bidragande person för dokumentation av av vår byggd inte minst på denna sida hade dessutom ett stort flygintresse.

Under sina sista år i Östersund inledde han en serie småartiklar under rubriken “Flyghaverier på Södertörn”.

Som den gedigna person som Erland var började han med tidigt 1900-tal, en olycka på Hårsfjärden 1922 inledde och han hann med ytterligare två inlägg innan hälsan sviktade.
Du kan läsa dessa via länkarna i slutet på inlägget.

Erland Österberg var också en mycket avancerad modellbyggare, vid ett besök på Sparreholms Bilmuseum i somras fann jag ett antal vackra, välbyggda flygplansmodeller signerade Erland.

SparreFlyg

En av modellerna på Helge Karinens museum på Sparreholms slott. Erlands verk delar hall med ett antal Rolls-Royce och Hitler-mercor.

Här kan du läsa artiklarna:

Supermarine 1922

S-5, Heinkel He 5, haveri på Hårsfjärden 1927.

T-2 Heinkel He-115, haveri på Mysingen 8 aug 1944

 

 

 

Vingar över Horsfjärden

Märsgarns Flygstation 1923

Marinens flygstation vid Märsgarn. Tälthangarer och flygplan S 2 Hansa typ 31, 32. Tillhör F2-samlingen med nummer F2 FM 469. Ur Flygvapenmuseums bildarkiv.

Marinens flygstation vid Märsgarn. Tälthangarer och flygplan S 2 Hansa typ 31, 32.  Flygvapenmuseums bildarkiv.

Sommaren 1914 organiserar Marinen en flygskola vid Märsgarn, Hårsfjärden, med löjtnant Olle Dahlbeck som chef. Flygplan som användes var “Bryggarkärran” och tre sjöflygplan, inköpta för överskottet på den av biskop Manfred Björkquist organiserade s.k. pansarbåtsinsamlingen.

“Bryggarkärran” var en Nyrop-Blêriot, byggd i Landskrona 1911. Planet inköptes av bryggaren Otto-Emil Neumüller samma år och skänktes senare till Marinflyget, till stor del troligen på att löjtnanten Dahlbecks var gift med hans dotter. Otto-Emil var också far till agronomen Johan Emil Neumüller som några år senare köper Hesslingby gård i Österhaninge.

Bryggar

Bryggarkärran på uppdrag 1915

Det flygande materialet var tydligen inte i bästa skick så när order utgick från högre ort att de fyra planen på Märsgarn skulle bogseras intill Stockholm för teknisk undersökning fick de unga marinflygarna nog och sade upp sig. De ansåg sig själva som de mesta experterna på sina maskiner och kände sig överkörda.

Dock utbröt första världskriget och för att inte missa chansen till mer flygning, anmälde de sig genast till tjänstgöring igen!

Om detta och mycket annat berättar Richard Roosvall i en artikel du kan läsa här:

Vingar över Horsfjärden

 

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑