En fantastisk förvandling!

2756374887_d7f11e1d5e_o

Detta är Fors Kvarn på 2010-talet. Läs om förvandlingen av den fallfärdiga byggnaden till denna moderna bostad.

Vattenkvarnen i Fors har funnits under mycket lång tid. Man tror att byn fått sitt namn efter ” sitt nära läge till det vattenfall som socknens längsta vattendrag här bildar” (Westerin 1897).
Kvarnen, eller rättare sagt kvarnarna, finns på en karta från 1638, en på vardera sidan av ån som här kallas Forsån. Den mindre kvarnen som från början var enbart en såg, tillhörde Berga och den större tillhörde Häringe.

På en karta från 1868 finns de båda kvarnarna väl utmärkta och på höjden norr om dessa den mycket omdiskuterade väderkvarnen.

Fors 1868
Vi ska här inte föra mera historiska diskussioner utan berätta lite om själva byggnaden på Häringedelen under senare tid.

Fastigheten Fors 2:3 säljs av Häringe 1935 till Helge Ax:son-Johnsson på Berga, dennes dödsbo säljer till Kronan år 1943.
Från 1954 hyrs kvarnen av konstnärinnan Carola Wallinder som friköper den 1966. Hon säljer den dock omgående till sjökaptenen Sven Linnell och hustrun Maj, född Tärnholm.

Kvarnbyggnaden och den tillhörande mjölnarstugan var mycket nedslitna och paret Linnell inleder en omfattande renovering.

2693732294_1ca0884536_o

Så här såg kvarnen ut 1966, i bakgrunden mjölnarstugan.

Sven Linnell skriver så här:

text

År 1993 säljer paret Linnell fastigheten till Jan och Inga-Lill Lagerström, född Tärnholm som fortsätter renoveringen, nu av interiören. Man inreder kvarnbyggnaden till en fullt modern bostad med ett fantastisk läge och anlägger en vacker utställningsträdgård på båda sidor om ån.

trädgård

Trädgården på västra sidan av ån med resterna av den gamla tvättstugan.

hjul

Ån vid vårflöde, det nybyggda vattenhjulet.

gammal kök vardavsl

Läs deras egen berättelse om detta och alla bekymmer på vägen.

Ombyggnaden av Fors Kvarn