Gåramålning 3

Gåramålning från 1917 av Olof Olsson, tillhör familjen Eriksson.

Ribbyholm, i södra delen av samhället på gränsen mot Fors, är en avstyckning från frälsehemmanet Ribby 2 år 1880.
Fastigheten såldes på auktion i Tingshuset samma år av änkan Charlotta Lidström till Karl Gustaf Gustafsson från  Kvarntorp i Österhaninge för 2.910 kronor.

Karl Gustaf avlider dock av lunginflammation innan inflyttningen så det blir hans änka Anna Maria och hennes fosterson Karl Johan, makens från förra giftet, som flyttar in på Ribbyholm 1882.
Hon avlider 1888 och Ribbyholm tas över av Karl Johan Karlsson och dennes hustru Anna Christina,

Familjen flyttar från Ribbyholm i november 1893 till backstugan Fridalund på Stav, Karl Johan skrivs här som arbetskarl.

I mars  1893 kommer från Lilla Kisala i Huddinge Anders Eriksson, f 1831, med hustrun  Maria Magnusdotter samt barnen Hilda,  (hans i föreg.äktenskap), Anna,  (hennes före äktenskapet) samt gemensamme Erik Leander.

 

text Anders Eriksson Ribbyholm Maria Eriksson

Anders Eriksson avlider redan i dec. 1894 och änkan Maria brukar hemmanet tillsammans med dottern Annas make, Johan Larsson. Johan kommer från Stadsberga i Österhaninge. Detta äktenskap blir barnlöst.
I kyrkboken år 1900 skriver prästen Johan  som arrendator och svärmodern som hemmansägare och tvätterska.

2692606568_6bb4354e6f_o

Bild av gamla bostadshuset på Ribbyholm, enl. uppgifter är personerna t.h. på bilden från granngården Skarplöt.

Maria  och dottern Anna drev som komplement tvätteri i ett gårdshus, torkladan finns ännu kvar. Vattnet togs ur en källa på gården. Tvätten fraktades till stan med häst och vagn. Det var oftast Anna som skötte detta. Manglingen lejdes bort, vilket medförde en hel del tidskrävande mellantransporter.

2691792629_7ae79a3cc2_o

Familjen Erikssons tvättstuga, längst tv med yxan, Johan Larsson, Maria Eriksson, Erik Leander, Hilda Eriksson och Anna Larsson. Erik Leander Eriksson var född 1885, årtalet för bilden kan kanske uppskattas till omkring  1895.

Från 1904 bodde Erika Hammarström här som piga med sin dotter Karin.
De flyttade till Tungelsta 1907 och 1913 till häradstjänaren och kyrkvakten, änklingen J.F. Hägerstrand i tingshuset.

I december 1916 flyttade J.F. Hägerstrand med barn in som hyresgäst på Ribbyholm i samband med att hans tjänst som häradstjänare i tingshuset upphört. Med sig hade han också som hushållerska Erika och hennes dotter, som båda alltså kom tillbaka hit efter nio år.

Familjen Hägerstrand flyttade på 1920-talet till sin nybyggda villa på Ribby 1:70, snett mittemot tingshuset. Anna på Ribbyholm skötte nu efter moderns bortgång ensam tvätteriet.
Brodern Erik flyttade efter några års frånvaro tillbaka 1928. Han gifte sig 1933 med Greta Holmström och de fick sönerna Karl Erik och Anders samt dottern Anna-Greta.

De odlingsbara markerna arrenderades ut till Skarplöt från mitten av 1930-talet. I början av 1940-talet tog Greta över tvättandet efter svägerskan Anna. Ribys åkeri anlitades för transporterna till Stockholm, men när äldste sonen Karl Erik tog körkort 1952 skaffade de en liten lastbil och körde själva.
Tvätteriverksamheten upphörde 1958. Erik och Gretas tre barn bor kvar på Ribbyholm på avstyckade tomter. Övriga markerna är sålda till kommunen.

(Fakta till största delen från Gillets bok, Gårdarna i Ribby 2015)