inledn

Den stora verandan där mat och dryck serverades.

Redan några år efter att HSB startat sportstugeområdet Årsta Havsbad grundade man på direktören Sven Wallanders inrådan en barnkoloni där.
HSB var starkt samhällsengagerat och föregångare för barntillsyn i sina bostadsområden i Stockholm, lekstugor med daghem, barnträdgårdar och läxläsning för skolbarn.
De flesta av dessa stängde sommartid och den framsynte direktören Wallander såg på så sätt till att barnen fick en god miljö att leva i under några veckor på sommaren.

5460208375_e8ef7cffaa_o

År 1931 invigdes anläggningen med den s.k. Sportstugan med plats för 32 boende, området byggdes ut under 30-talet till upp mot 80 sängplatser för barn upp till 12 års ålder.

stugan

”Sportstugan” låg bland tallar och bergklackar på det höglänta koloniområdet vid Karlslund.

karta

Här låg barnkolonien, byggnaderna revs på 60-talet och tomterna såldes och bebyggdes.

Om detta och mycket annat berättar Richard Roosvall i en artikel i Årsta Havsbladet:

Barnkolonien i Årsta Havsbad