Heden

Familjen Hedén på trappan till arrendatorsbostaden på Åby i mitten på 30-talet. Längst fram Lovisa och Frans, bakom fr.v. Greta, Anders och Hanna. Huset finns kvar idag i ombyggt skick och används av Mormonkyrkan

Ny arrendator på prästgården Åby i Västerhaninge blev år 1932 Anders Hedèn, född 1905 i Visnum i Värmland. Med sig hade han sina föräldrar Franz och Amalia Lovisa samt systrarna Hanna född 1907 och Greta född 1910.
Familjen kom från gården Hammarsgård i Husby-Sjutolft öster om Enköping, ägd av fadern Frans sedan 1923.

Frans

Frans Hedén, 1872-1955, i sin krafts dagar, oljemålning okänt årtal.

 

Fram till början av 1900-talet var det prästen i församlingen som själv brukade prästgårdens marker som en del av eller hela lönen. Detta skedde med hjälp av anställd rättare eller inspektor, drängar och pigor.
Det var kyrkoherden Atle Fahlborg som 1910 slapp bekymret att ägna sig åt agrar verksamhet, första arrendator under stiftsnämnden blev då Karl Johan Hauffman. Det var stor omsättning på arrendatorer på prästgården fram till 1932 då Anders Hedèn kom. Han blev den siste brukaren av arealerna som successivt minskade då samhället Västerhaninge krävde mark för utveckling av bostadsbyggande och kyrkan överlät områden till kommunen.

Anders Hedèn blev ganska snart engagerad i både i borgerlig och kyrklig lokalpolitik och var som representant för dåvarande högerpartiet bl.a. kommunalnämndens ordförande i Västerhaninge under många år.

115

Anders Hedén år 1977. Foto Arne Collmo.

Både han och systrarna förblev ogifta, yngsta systern Greta skötte hushållet, Hanna arbetade inom vården, bl.a. på Ulleråker men tillbringade ofta sin tid i Västerhaninge.

Modern avled redan 1938 men Frans var aktiv in på 50-talet och skötte gårdens svinhus, han avled 1955.
Anders avled 1997,  Greta 1983 och Hanna 2001

Arr bostad Åby

Arrendatorsbostaden innan mormonernas ombyggnad.