logo

Ur dagens papperstidning (19 oktober 2015)

Havsöringen har återhämtat sig bra på flera håll i länet efter ett aktivt arbete med att restaurera vattendragen. Just nu har öringen vandrat upp i Vitsån i Haninge för att leka.

– Det är en spektakulär syn. Fiskarna kan vara upp till en meter långa. Det är som Alaska bara tio minuter från Gullmarsplan, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Andra bra platser att beskåda fiskvandringen söder om Stockholm är Hammerstaån, Fitunaån, Kagghamraån och Moraån. Norr om Stockholm är chansen störst i Loån och Bergshamraån.

Här fanns en bild och en karta som tagits bort efter kritik från några läsare!