Nils Petersson på Skarplöt berättar.

Prtr

Lantmästaren Nils Petersson, född 1922, kom till Västerhaninge 1944 som lantbrukselev på Berga. Han blir kvar i samhället då han 1946 gifter sig med dottern på släktgården Skarplöt, Fors 3, den nordligaste av Forsgårdarna, Anna Britta Lindström. I verket ”Gods och Gårdar i Södermanland” kan man läsa att Skarplöt ”varit i släktens ägo sedan 1731”.

Efter några år ute i landet, bl.a, på Uddeholms lantbruk i Värmland, köper makarna Petersson gården av Erik Lindström, Anna-Britas far år 1962, och verkade som fritidsbönder fram till 1973. Nils arbetade på Svenska Fläktfabriken men  man satsar nu helt på jordbruket och bl.a. utökar djurbesättningen för mjölkproduktion.

annabritta

Anna Britta Petterson, född Lindström 1927, är dotter till Erik Lindström, välkänd och aktad bl.a som kommunpolitiker och med stort engagemang i lantbruksrörelsen.

Nils, med gedigen lantbruksbruksutbildning till lantmästare, bl.a. på Berga, och Anna Britta brukar framgångsrikt Skarplöt fram till år 2001 då sista skörden bärgas och markerna utarrenderas, redan 1990 har sista mjölkkon lämnat den anrika gården med den vackra mangårdsbyggnaden. Nils och Anna Britta bor kvar på gården 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skarplöt från öster.

Läs Nils Peterssons berättelse om Bergatiden här