foto

Viktor Pettersson gav 1934 ut skriften “Sägner och Minnen från Södertörnsbygden”

Författaren till boken “Sägner och minnen från Södertörnsbygden”, Viktor Pettersson, var född den 30 juni 1874 på Valsjö gård i Ösmo.

bok

En raritet, finns den i bokhyllan? Här finns många härliga skrönor!

Sin tidiga barndom och ungdomstid tillbringade han på Vansta där fadern var statare. I vuxen ålder brukade han under ett par år Klockargården och bodde åren 1892-1911 på Mellanberg under Vansta. Sistnämnda år gifte han sig och flyttade då till Nynäshamn, där han verkade till sin död den 19 mars 1951.

 

Viktor Pettersson var en äkta son av Södertörn, den bygd han älskade och vars kultur och befolkning han lärde känna kanske bättre än någon annan av sina samtida. Hans ungdom kom att sammanfalla med en intressant brytningstid mellan gamla folktraditioner och samhällets nydaning. Vad denna tid skulle komma att betyda för den äldre kulturen stod redan tidigt klart för honom. Tanken, att försöka rädda till eftervärlden något av hembygdens gamla kulturskatter, innan dessa för alltid gått förlorade, mognade och blev ledstjärna i hans liv.

Redan som barn hörde han de gamla folksägnerna be­rättas och folkvisorna sjungas. Som vuxen, när han under några år som gårdfarihandlare färdades mellan stugorna i bygden, nedskrev han allt av intresse som han hörde av äldre sockenbor. Så småningom blev han ägare till ett ovärderligt hembygdsarkiv, handskrivet och senare av honom sammanfört till bundna bokband. Bland dessa finner man bl. a. gårdsbeskrivningar, sägner, ordstäv, gåtor, ramsor och ett register över traktens dialektala uttryck. En del av sina uppteckningar har Viktor Pettersson utgivit i boktryck, 1932 “Folklivsskildringar från Ösmo” och 1934 “Sägner och minnen från Södertörnsbygden”.

Under sina vandringar i bygden samlade han en ansenlig del äldre bruksföremål, vilka han sedermera egen­händigt katalogiserade och skänkte till Sotholms härads hembygdsförening såsom en grundplåt till bygdens eget museum. Han var initiativtagare till bildandet av Sot­holms härads hembygdsförening. För sina mångahanda insatser för den gamla kulturens bevarande i sin födelse­bygd tilldelades Viktor Pettersson 1939 Södermanlands hembygdsförbunds silverplakett och valdes samtidigt till hedersledamot i Sotholms härads hembygdsförening.

Här kan du läsa några “kortskrönor” från Österhaninge.