Lantbrukaren Gustaf Jakobsson i Vadet skrev 1970 ned lite minnen “för att kommande generationer skall kunna få en inblick i hur förhållandena var hos bönderna i Tungelsta by under de senaste århundradena”

Han var då 90 år gammal, född på gården och son till häradsdomaren Anders Erik Jakobsson.

2691472469_b9c2f8b50d_o

Storgården i Tungelsta på ett vykort från 1890-talet.

Han skriver bl.a.:

En del av de yngre innevånarna i Tungelsta hade på grund av sitt vilda uppträdande för bortåt 150 år sedan ett dåligt anseende, och långt utanför socknen kallades de för “Tungelsta Vargar”!

När bönderna från Sorunda, Ösmo, Västerhaninge och Österhaninge skulle till Stockholm för att omsätta sina produkter i penningar var det ett rörligt liv på vägarna.  Väster- och Österhaningeborna höll i allmänhet en stund vid Länna gästgivargård, där förtäring fanns att tillgå för dem som så önskade Med ett så stort antal vägfarande blev det oenighet med slagsmål som följd, varvid en man en gång blev dödad. Flera förolyckades vid dikeskörningar, och efter 1901 dödades även några av tåget vid järnvägsövergångarna.

8540578841_aef9a56295_o

Vadet, Karlsrovägen, gåramålning av Olle Olsson, Hed Olof år 1917. Tillhör Anna Greta Ljungström, Tungelsta.

Vill du läsa mer om gåramålaren Olle Olsson, klicka här!

8541680554_2821e3f338_o

Flygfoto av Thorsten Nilsson ur Gillets arkiv.

Här kan du läsa Gustaf Jakobssons berättelse