Den vackra och delvis ålderdomliga byn Alby i Österhaninge ligger på norra sidan av den östvästliga dalgången från kusten upp mot inlandet. Man har en bra utsikt över byn från begravningsplatsen vid Kycklinghagen och man ser den delvis från Dalarövägen vid krönet på Berga Backe.

Alby

Alby och Sanda på Häradskartan från 1905

Karin Aspberg, född och uppvuxen på Kalvsvik, har skrivit två böcker om gårdarna i Österhaninge.

Här kommer ett utdrag ur tvåan från 2013 om en av Albygårdarna, Mellqvistgården.

Alby 2:3, Mellqvistgården

Mellqvist

Vid första husförhöret i Alby 1750 var bonden Per Ersson och hustrun Stina närvarande. Per var fortfarande med vid storskiftet 1775. Hans hemmansdel var på ¼ mantal. Sonen Olof tog vid och efter Olof ärvde hans son Per Olsson gården som då var på 1/8 mantal. Vid laga skiftets förlikning 1857 var Per Olsson med och skrev under överens-kommelsen.

Vid skiftets verkställande flyttade sedan den ena gården efter den andra ut från bykärnan, endast Per Olssons ättlingar blev kvar. Fastigheten på 1/8 mtl ärvdes först av sonen Anders Pettersson, men ägandet gick vidare till Pers dotter Kristina Pettersson som var änka och gårdsägare i Hammarby. En av hennes döttrar, Anna Sofia Pettersson, fick överta gården i Alby i samband med att hon gifte sig med Axel Teodor Mellqvist. Han står som ägare 1904.

Fanny Mellqvists mor Anna Sofia f.Pettersson

Anna Sofia Pettersson, gift Mellqvist (1865-1938)

Teodor Mellqvist var inte född i bygden, men vann respekt på grund av sin duglighet. Han anlitades ofta som slaktare och skötte sitt jordbruk väl och fick med tiden en del kommunala uppdrag.

Teodor Mellqvist

Teodor Mellqvist, 1879-1962

Paret Mellqvist hade två barn, Gustaf och Fanny. En ny manbyggnad uppfördes 1908. Man använde grunden efter den gamla bostaden.

Fanny Mellkvist

Fanny Mellkvist, gift Seijbold  (1904 -1990). Här som konfirmand.

Redan 1920 kunde han köpa 7,15 hektar åkermark från granngården Alby 1:2. Vid slutet av 1930-talet var gården på 44,9 hektar, varav 13,9 var åkermark. Djurbeståndet var två hästar, åtta kor, två ungdjur och 25 höns.
Hustrun Sofia bedrev tvätteriverksamhet i liten skala. Vid tvättleveranserna till stamkunderna i Stockholm kunde hon passa på att sälja färska produkter som ägg, kött och potatis direkt från gården. Fanny Mellqvist hushållade för sin far efter moderns bortgång 1938. Mellqvists var de första i byn som skaffade sig TV-apparat på 1950-talet. Grannarna kom ofta på kvällarna för att titta.

Fanny gifte sig sedan vid mogen ålder med Göte Seijbold. De övertog gården när Teodor gått ur tiden 1962.

Göte fixad

Göte Seijbold (1917-1998)

Fannys bror hade tidigare dött barnlös och Fanny och Göte var också barnlösa. De sålde marken söder om ån till Österhaninge församling omkring 1990 för att begravningsplatsen behövde utvidgas. Fanny Mellqvist gick ur tiden 1990. Hon var den sista i sin släkt som ägt familjens gård. Den hade då gått i arv i minst 260 år. Göte levde till 1998 och när han hade gått bort sålde hans anhöriga gården.

År 1999 köpte Lotta och Henrik Malmström hela den återstående jordbruksfastigheten. De har också år 2006 köpt till betes hagen söder om den stora f.d. ekonomibyggnaden till Alby 1:2, men kommunen äger fortfarande den byggnaden. Alby 2:3 är fortfarande en jordbruksfastighet. Familjen Malmström driver den som hästgård. Stallet har plats för tio hästar och på sommarhalvåret kan ännu fler beta i hagarna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA