Västerhaninge Ålderdomshem, 50-talet

Boende och personal omkr 1950

Boende och personal omkr 1950, är det någon som känner igen någon anhörig?

Bilden visar åldringar och personal på Ålderdomshemmet i Västerhaninge.

Det uppfördes 1917 på samma tomt som dåvarande Kyrkskolan, numera Klockargården låg. Åbyskolan/Åbygården uppfördes först 1922, då mellan dessa två byggnader.

2691478595_501d72a7f7_o

Det hus som byggdes 1917.

I församlingsboken kallas det ”ålderdomshemmet”, en dåtida modern benämning. De hus som tidigare bebotts av åldringar, fattighjon och sinnesslöa kallades först fattigstugan och därefter fattighuset.

En tidig fattigstuga låg på Ribbymark, på den nordliga tomten i korsningen mellan nuvarande Nynäsvägen och Blåkullavägen och det sista fattighuset låg som en flygel till dåvarande kyrkskolan.

Socknen hade stora problem med denna byggnad och i mitten på 1910 talet tog man ställning och påbörjade planering av det första ålderdomshemmet.
Man hade ett tag planer på att köpa August Petterssons stora trevåningsvilla, den som sedermera blev Folkhögskola, men fattigvårdsnämnden trodde att den översta våningen skulle vara alltför besvärlig att nå för det tänkta klientelet.

Byggkostnaden blev 30.880 kronor, i dagens penningvärde strax under miljonen.

År 1955 byggdes så ålderdomshemmet om i etapper och fick det vackra namnet Västergården.

6880371716_55098d99d8_o

Västergården rivs i mars 2012, t.v. Åbyskolan/Åbygården.,

Det var den byggnad som revs på våren 2012 och vars tomt nu är en välbehövlig infartsparkering.

Förest Thea Holm omkring 1950

Thea Holm, föreståndarinna på 50-talet.