Tungelstavägen, på 50-talet

Hedlunds

Detta är ett vykort från 50-talet, fotografen står på Tungelstavägen, ungefär där Parkvägen går in, och riktar kameran mot norr.
Huset till vänster är Hedlunds Handelshus, här fanns sedan mitten på 40-talet speceriaffär, mjölkaffär och en järnhandel. Uppe i hörnet på fasaden ser man en skylt som talar om att det även finns ett konditori.

Här ligger nu ICA-Super Market.

I en annons i Haningebladet från 1956 ser vi att Ellen Åkerstedt, som drev konditoriet från 40-talet, överlät rörelsen till Svea Häggblad, gift med järhandelsföreståndaren Kjell.

Häggblad

Lägg märke till att det fanns ”Grammofonautomat”! Det blev under Sveas nyordning också en TV-apparat och vi ungdomar beställde bord till lördagskvällarna för att se ikonen Lennart Hyland leda underhållningsprogram.

Till höger skymtar hörnet på en villa och en flaggstång på gården. Den kallade vi ofta för Kanoldsvillan efter konfektyrfabrikanten som bodde där några år. I källaren på nedre våningen i en utbyggnad med ingång från norr fanns tidigare bl.a. skolkök och ett café. Och ovanpå en stor altan.
Hit flyttade senare droskägaren Ruben Ramström.

Den stora byggnaden i bildens högra bortre kant är Förlossningshemmet, i folkmun BB. Byggdes på 20-talet av dåvarande provinsialläkaren Erik Tretow.

Villorna hitom är Harry Anderssons, snickare och busschaufför och Josef Roséens. Roséen hade här en handelsträdgård, läs om den här.

Nedan till höger (ej på bild) låg dåtida fotbollsplanen.