Ur Gillets bok om tvättarna i Haninge saxar vi en beskrivning av några Västerhaningetvättare såsom de beskrevs i bokverket “Sveriges städer och samhällen” från 1949.
En viss textanpassning har gjorts.

KURT ENGLUND, NEDERSTA

Englunds tvätterirörelse startades 1916 av lantbrukaren Axel Fritiof Englund och sköttes av sonen Kurt Englund sedan år 1948. Tvättinrättningen var utrustad med alla dåtida moderna maskiner och sysselsatte omkring tre man. Företagets lokaler är uppförda på egendomen Nödesta, efter nuvarande Nederstaleden.

Kurt Englund var f. 1913 och g.m. Birgit Johansson, f. 1916.

Kurt

Ur församlingsboken.

SVEN HALLBERG, NEDERSTA

Sven Hallberg, f. 1896 i Västerhaninge och g.m. Hilma Brita Lovisa Boell, f. 1897 på Nedersta, övertog år 1921 en tvätterirörelse, som hade startats av hustruns mor Lovisa Boell tio år tidigare.
Tvätteriet moderniserades med nya, moderna tvättmaskiner 1930. En tillbyggnad av lokalen företogs och rörelsen sysselsatte fyra personer.

Sven Hallberg

Ur församlingsboken,

 

LEANDER NILSSON, JAKOBSDAL

Leander Nilssons tvättinrättning startades 1919 då han övertar svärmodern Kristina Palmqvists fastighet efter Lugnetvägen. Hon har varit änka sedan 1908 men drivit verksamheten med sonen Karl Herman.
Leander Nilsson, f. 1888 på Fors i Västerhaninge var gift med Karl Hermans syster Anna f 1891 på Dåntorp.

Utrustningen var fullt maskinell med el-tvättmaskiner och moderna torkanordningar. Ny tvättstuga och torklada byggdes 1923.

3034086719_6cfe126bc4_o

Denna tvättstuga byggdes 1923 av Leander Nilsson och finns kvar intill Hågaån 2016.

 

EDVIN PETTERSSON, VALLBYIdrotts-Pelle

Edvin Pettersson startade tvätterirörelsen 1939 och drev denna tillsammans med sin hustru Frideborg,  f. Eriksson 1905 i Dala Järna,

En tvättstuga om 60 kvm och torkrum försedd med eltvättmaskin, centrifug och ångpanna.

Edvin Pettersson var född 1898 på Norrbytorp i Österhaninge.

Edvin Pettersson var väl känd i samhället under namnet “Idrottspelle” och en av grundarna till Västerhaninge IF år 1925, dessutom kommunalpolitiskt engagerad.

 

I det ovan refererade bokverket är beskrivningen av bröderna Lundqvists tvätterier på Rosenhill-Håga något förvirrad.

Detta är fakta:

Bröderna Edvin (f 1904) och Herman (f 1901) Lundqvist var söner till ladugårdsförmannen Gottfrid Lundqvist på Berga och has hustru Selma.
De var gifta med varsin dotter till trädgårdsmästaren Henning Johansson på Rosenhill, Edvin med Tyra Margareta och Herman med Maria Elisabeth

De startade år 1928 tillsammans ett gemensamt tvätteri uppe på Rosenhill men 1930  delar bröderna på verksamheten. Herman friköper en del av marken runt tvätteriet (Nödesta 1:95) och fortsätter där medan Edvin köper en tomt några hundra meter söder om Rosenhill av svärfadern och bygger egen anläggning på dåvarande Nödesta 1:46, kallat Åbo.

 

2692919645_7ac26c91aa_o

Selma och Gottfrid Lundqvist med barn. Stående fr.v. Vera, Elsa, tvättarna Edvin och, Herman, samt Karl och Georg. Fotot tillhör: Mary Lundqvist-Ölvehed

Bröderna Lundqvists tvätterier låg ju båda efter Rosenhillsvägen, här fanns på 20-30 talet ytterligare två tvättare.
Martin ÖsterbergNere i norra hörnet mot Tungelstavägen byggde Martin Österberg, f 1900, sin villa och en tvättstuga 1923 och tvättar med hustrun Dagny född 1903.
Några år senare delar han den stora tomten Nödesta 1:50 i tre delar, en av dessa säljer han till den återvändande svensk-amerikanen Gustav Andersson som bygger ett mindre tvätteri.

Rosenhillsv karta

Tvättarna efter Rosenhillsvägen

1.  Herman Lundqvist

2  Edvin Lundqvist

3  Gustav Andersson

4  Martin Österberg