Hembygd i Haninge

Österhagen, torp under Fors och torparbarnens liv

Österhagen modern

Österhagen på 1970-talet, foto Kerstin Öberg

Detta lilla oansenliga torp på Fors marker återfinns första gången under eget namn i husförhörslängden 1861-65 under Fors 1 som då ägs av Karl Fredrik Hallström. Det finns uppgifter som tyder på att själva stugan är flyttad och uppbyggd  från den Häringeägda Östergården.
På Österhagen, som även kallades Tallbacken, skrivs utan inflyttningsdatum  Olof Larsson, född 1800 i Västerhaninge, och  hustrun Inga Maria Olsdotter och deras sju barn födda mellan 1845-1860.

Österh 1

Inga Margareta har kommit till Fors 2,  Östergården, som piga till nyblivne änklingen Olof år 1843 och får där senare samma år sin oäkta son Gustav som avlider året efter.
De gifter sig 1844, Olofs första hustru var 21 år äldre, nu får han en hustru som är 23 år yngre. På Östergården föds deras tre första barn, Inga Lovisa 1845,  Karl Gustav 1848 och Lars Erik 1850.

De brukar Östergården till början på 1860-talet då man alltså flyttar till Österhagen,  Olof Larsson avlider där redan i augusti 1861.

Vi ska här följa torpets ganska korta historia men framförallt barnens liv

Det är naturligtvis en ganska seg historia med många årtal, namn och platser.
Men den beskriver den hårda verkligheten för den fattiga landsbygdsbefolkningen under senare delen av 1800-talet och en bit in på det följande seklet.
Ständiga flyttningar med hopp om ett bättre liv på nästa ställe,
Något som sällan infriades!

Läs och begrunda dessa livshistorier!

Efter faderns död flyttar de två äldsta sönerna ut år 1865, Karl Gustav till Årstatorpet Stymningevik i Österhaninge och Lars Erik som tjänstegosse till Lövlund på Berga. Inga Margareta sköter torpet med hjälp av de kvarvarande barnen.

Äldste sonen Karl Gustav flyttar runt i Haningesocknarna som dräng men kommer 1874 tillbaka till Österhagen och skrivs som torpare. År 1882 flyttar han till Fredrik Hallström på Fors 1 som dräng men är åter som torpare på Österhagen 1887, nu gift med Eva Maria Lejholm född 1859 i Österhaninge. Hon har varit piga på Alvsta åt arrendatorn Johan Eriksson sedan 1883. Eva Maria avlider 1893 och Karl Gustaf städslar som piga Matilda Sofia “Tilda” Larsson född 1851 i Västerhaninge och får behålla henne till 1925 då hon avlider. Karl Gustav själv avlider 1930 på Österhagen.

HHG_2714

Österhagen 1929, torparen har besök av släktingar och grannar från Fors

Österh personer

Detalj ur ovanstående, fr.v. torparen Karl Gustav Olsson, Elsa Larsson, senare Nilsson med dottern Elly, Britta Bolmgren, Ragnar Bolmgren. Fredrik Eriksson, Gerda Olsson, senare Nilsson, okänd, skomakaren Nils Rasmussen, Allan Bolmgren och Mina Olsson, systerdotter till torparen och mor till Gerda.

Sonen Erik gifter sig 1874 med Maria Charlotta Olsdotter, född 1846 i Österhaninge, de bosätter sig på Strömslund i Jordbro där de får sönerna Erik 1876 och Johan 1879. De flyttar 1894 till lägenheten Anneberg på Ribby i Västerhaninge där hustrun avlider 1920 och Lars Erik får hjälp av systern Hedda under några år. Äldste sonen Erik  flyttar också till Anneberg, gift med Amalia Elisabeth Hessling, de har två barn, hustruns dotter före äktenskapet Linnea (gifter sig senare Svedman) och gemensamma sonen Gustaf.  De övertar torpet Björklund i Österhaninge år 1906.

4814 Anneberg

Lars Erik Olsson bestämde sig 1926 för att lösa in Anneberg. Från 1918 blev det genom ensittarlagen under vissa förutsättningar möjligt för den som äger hus på arrenderad mark att köpa den, med eller mot markägarens vilja. Lars Erik Olsson blev ägare till drygt ett hektar för 2 900 kronor. Han flyttade samma år till ålderdomshemmet, där han avled året efter och sonen flyttar från Björklund och övertar Anneberg.

Yngste sonen Axel August flyttar hemifrån hösten 1882 till Fors 1 och Fredrik Hallström men flyttar tillbaka 1890, sedan 1891 som statdräng till Häringe, åter året efter till Fors 1, nu ägt av Lars Johan Hallberg. Gifter sig 1895 med Sofia Lovisa Karlsson, dotter  från Kyrkvreten.
Hon är född 1854 och har sonen Karl Gustav född 1887 som avlider nio år gammal. De får tillsammans dottern Lovisa Elisabeth år 1895, kallas Lisen,
Hösten 1903 flyttar man till backstugan Kyrkvreten, Sofia Lovisas föräldrahem, där den åldrige modern bor kvar, hon avlider 1912. År 1920 tar man ett fosterbarn, Sonja Bergman, född 19120828, dotter till änkemannen Karl Johan Bergman,
År 1935 blir Axel August änkling och han avlider själv året efter och Lisen blir ensam på Kyrkvreten, fostersystern Sonja bor dock tidvis där.

Kyrkvreten 1968

Kyrkvreten 1968, foto Henry Hall

Lisen 3

Lisen på sin 60-årsdag 1955.

Lisen, ogift, lever på tvätt och mangling i enkla lokaler samt hönsskötsel. Hon avlider 1959 i sviterna efter en olyckshändelse

Dottern Hedda flyttar 1867 till Österhaninge och föder som 20-åring dotter Wilhelmina “Mina” när hon är piga på Lännåker, uppgiven fader är drängen  Johan Karlsson-Asp från Glädjen i Jordbro. Mina skrivs aldrig på Lännåker, lämnas troligen till morföräldrarna på Österhagen.

På denna Lännåkersgård på 1 mantal till Sandemar finns till och från flera av Heddas syskon, Karl Gustaf och äldsta systern Inga Lovisa. Brukas av Johan Olssons familj.
Hedda arbetar en kortare tid i Aspudden men kommer till Kolartorp som piga via föräldrahemmet år 1885 med dottern Mina, året efter till Svartbäcken. År 1888 flyttar Hedda ensam till Lännatorp och senare samma år till Berga Gästgiveri.
Dottern Mina flyttar då hem till mormodern i Österhagen och Hedda kommer efter år 1889. 

Hedda är åter i Österhaninge 1892, nu på Kalvsviks Mellangård som piga. sedan till Västerhaninge och Ribby 1, Lindbomsgården. Därefter en kort tid på Åby Nytorp och sedan som “hyresgäst” på Fors 3 till 1903 då hon flyttar till Välsta Vret och Lars Erik Larsson. Dit kommer då samma år dottern Mina som arbetat som piga på Opp-Norrby i Österhaninge och på Fors 1 sedan 1892 som piga hos Erik Hallberg, vars bror Lars Magnus nu äger gården. Här på Fors får Mina en oäkta dotter Ida år 1893 och ytterligare en dotter, Sigrid 1902.

Alla fyra flyttar 1905 till Fors nr 1, torpet Ringen, Minas dotter Ida mördas här brutalt sommaren 1914. År 1916 flyttar Mina och dottern Sigrid upp till Fors 3 till ägaränkan Greta Lindbom som hyresgäster och Mina får där sin tredje dotter Gerda samma år,

Dottern Sigrid flyttar till Jönköping och Mina flyttar med Gerda  lokalt på Fors, till Hyddan 1920 ,som hushållerska åt arbetaren  Karl August Johansson som flyttat ut från Sundbyberg. Han flyttar till Sorunda 1923 men Mina och Gerda blir kvar till 1925 då de flyttar åter till stugan på Fors 3 och blir granne med skomakaren Rasmussen. Hit kommer  då också gamla Hedda som bott  på Vitsalund och hos brodern, änklingen Lars Erik Olsson på Anneberg. Stugan på Fors 3 kallas  “Minas Stuga”
Hedda avlider här  i mars 1928.

År 1931 år det dags igen för en kort flyttning för mor och dotter, till Ormsta nr 1 och arrendatorn  Anders Persson, där Mina skrivs som mjölkerska. Redan året efter byter man by igen, nu till Alvsta Nr 1 och arrendatorn Erik Viktor Jansson på den Bergaägda gården.
Men 1934 är Mina och Gerda tillbaka i  “sin” stuga på Fors 3.

Minas stuga

Minas stuga på Fors 3

Gerda gifter sig 1937 med sonen på Marieberg, Rune Nilsson, född 1915  och flyttar till Korpkulla på Fors 1. De köper i mitten på 40-talet en Ribbytomt på Parkvägen i Västerhaninge och bygger eget hem. Hit flyttar mjölkerskan Mina från Fors och avlider i november 1950.

runemina

Fors i slutet på 40-talet. Rune och Gerda Nilsson med dottern Annita och sonen Arne, till höger Gerdas mor Mina Olsson. I bakgrunden Hyddan

Kalle Tilda

När Haningegillet gav ut sin Torpbok för Västerhaninge år 2000 fick torparen Karl Gustav Olsson och hans hushållerska Tilda pryda omslaget

Slutligen lite om de övriga barnen:

Inga Lovisa

Äldsta dottern, Inga Lovisa född 1845 gör en fantastisk livsresa runt Södertörnssocknarna som piga. Hon flyttar ur föräldrahemmet som 16-åring till Vreta som piga, året efter till Norrga Kvarn i Grödinge, åter 1864 till Västerhaninge, Ormsta, Karl Johan Westergren.
Därefter 1868 två olika gårdar i Lännåker i Österhaninge
Sedan är det dags för Ösmo,  Norsbol, Djursnäs, Solsa, Uppeby, Segeltorp, Walsjö, Mälby, Eknäs och Mahlhuvud, hela tiden som piga,
År 1907 hamnar hon som inhysing på torpet Sjöberg under Norsbol, sedan till Fattigstugan i Ösmo där hon avlider 1911.

Under tiden på Lännåker, där tidvis  både brodern Karl Gustav och systern Hedda finns samtidigt, skriver prästen;  “framföder hon en oäkta son som där kvarlemnas; Hon har fått absolution”

Augusta Wilhelmina

Dottern Augusta Wilhelmina, född 1854,. flyttar 1869 till Staf Nr 2, Erik Olsson,  som piga. År1872 till Lännåker i Österhaninge, 1879 till Klåfkällan, Högsta rote, tillbaka till föräldrahemmet Österhagen 1885,  där hon föder o.ä. sonen Gustav 1886, åter till Österhaninge, nu Årstanäs där hon gifter sig i mars samma år med drängen  på Klåfkällan, Johan Gustav Bäckman,  född 1862 i Tyresö.
Det finns ingen officiell bekräftelse på att denne är far till sonen Gustav.

De flyttar 1888 till Huddinge, Länna Gästgivargård där dottern Anna Cecilia föds samma år. År 1890 är det dags för Årstanäs i Österhaninge igen, man har nu ett barnhusbarn, Johan Herman No 1217, okänt efternamn. Får 1891 dottern Maria Efrida och 1894 Elin Augusta Kristina.

Flyttar 1898 till Brännkyrka, Orhem Skarpnäck, sedan 1903 till Tyresö där maken skrivs som ladugårdskarl. År 1904 blir det Söderby Gård i Österhaninge. År 1907 flytt till Österåker, Stora Säby Gård, 1909 åter till Brännkyrka, nu Skarpnäck och 1911 till Österhaninge. Opp Norrby, Värmdö 1912, icke spårad inflyttning. Finns från 1913 sedan på Runö gård i Österåker till 1915, då flytten går till Hölö, gården Tösta Nr 2, året efter till Hammarby fs, gården Trynninge. År 1917 är man tillbaka på Södertörn, nu Rikstens Gård i Botkyrka, en intern flyttning till “södra underhållet” året efter, sedan 1932 blir Johan Gustav Bäckman torpare på Anneberg på Riksten vid 70 års ålder.

Här avlider Augusta Wilhelmina 1936, Johan Gustav dör på Tullingegården 1952.
Ogifta dottern Elin Augusta Kristina dör 1946 i Botkyrka och systern Cecilia 1958 i Tullinge

Under tiden i Brännkyrka försvinner sonen Gustav ur kyrkoböckerna utan synbar förklaring. Maria Elfrida flyttar med familjen till och med Opp Norrby. finns 1950 som ogift ekonomibiträde på Karolinska Sjukhuset, flyttar 1955 till Tullinge och avlider i Tumba 1968

Johan Olof

Sonen  Johan Olof, född 1857, näst yngst i syskonskaran på Österhagen, flyttar 1873 till Fors 3, Per Magnusson, “Petter Magnus”, som dräng, två år senare till Brännkyrka, Farsta Gård. Sedan 1877 till Herrängen och året efter till “Stockholm” vilket gör spårning omöljlig.
Han dyker dock upp igen på Herrängen i Brännkyrka 1886, gifter sig samma år med Johanna Charlotta Karlsdotter, född 1856 född som o.ä dotter till en piga på Högsta i Österhaninge.

Hon ha en oäkta son Gustav Otto född 1881, de får gemensamma dottern Hildegard Maria här 1887. Året efter flyttar man till Söderby i Österhaninge där dottern Anna Lovisa föds 1890. Hos familjen finns också barnhusbarnet No 5426 Josefina Matilda Björklund. Hustruns son Gustav Otto flyttar 1895 till Fors 1 i Västerhaninge.
Familjen verkar trivas på Söderby flyttar först 1897 till Årsta där Ingrid Johanna föds samma år. Detta blir Johan Olofs sista aktiva boende som varar i nästan 40 år, något mycket ovanligt i dessa tider.
Dottern Ingrid Johanna flyttar ut som 17-åring till Stockholm,  hustrun dör här i april 1932. Johan Olof flyttar till ålderdomshemmet där han avlider i januari 1941.

Dottern Hildegard Maria, gift Hall avlider i Vällingby 1970, Anna Lovisa, gift Karlsson dör i Handen 1984, hon har gått genom livet med fel födelseförsamling i prästbetyget, står Västerhaninge men är Österhaninge. Ogifta Ingrid Johanna avlider 1983 i Enskede.

Hustruns o.ä son Gustav Otto dör i Klara församling 1847 som ogift.

Karta Österhagen

Häradskartan 1905. Torpet brann ner några år innan motorvägen byggdes. låg ungefär där avfartssträckan från söder mot vägen Västerhaninge- Årsta Havsbad nu finns

En skröna som skulle kunna vara sann!

Sonja Bergman, fosterdotter på Kyrkvreten berättade för Olle Numan för många år sedan, och som nedtecknades av Anders Numan:

Min fosterfar Axel Olsson berättade för mej att hans far, Olof Larsson var gudfar till Inga Margaretha Olsdotter och han lär ha sagt vid dopförrättningen att “denna flicka ska bli min hustru”. Och så blev det.

Olof Larsson var född år 1800 på Gansta i Västerhaninge och när grannen Jan Erik Mattson i Gryt döper sin dotter 1823 finns han noterad som dopvittne,

Numan 1

Västerhaninge församlings dopbok 1823

Olof Larsson ingår två år senare sitt första äktenskap med Maja Lisa Lindberg född 1779 i Grödinge, de får inga barn och hustrun avlider år 1842 på arrendegården Fors 2 under Häringe. Hans första hustru är alltså 21 år äldre än han själv.

År 1843 kommer som piga från Nödesta den 23 år yngre Inga Margareta Olsdotter till Östergården och året efter gifter hon sig med Olof och om nu skrönan från 1823 är sann så uppfylls ju hans uttalande.

Numan 3

 

 

 

1 kommentar

  1. Sune Nilsson

    Från Per Stavfors
    Torpet försvann några år innan motorvägen började byggas. Det blev ett tillhåll och brann men jag minns inte om det brann ner helt eller det revs i brandskadat skick. Kvar stod en kraftig ek som man skull försöka bevara vid motorvägsavfarten men som fick tas bort.

    Jag minns mycket väl när torpet såldes av Lasse Fröstad som då köpt Fors. Visningsdagen så hade skytteföreningen stor övning på skjutbanan strax ovanför torpet. lyckades säkert skrämma åtskilliga spekulanter på flykten. Det kan ha varit sista gången som skjutbanan användes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑