1

Vendelsökrogens öde!

Vendelsö krog, foto Henry Hall.

Vendelsökrog (ovan) låg i södra änden av den allé som söderifrån leder ned mot Vendelsögård. Idag heter den Vendelsö alle men den gick tidigare under namnet Stockholmsvägen.

Huset revs i juni 1977. Inte ett spår finns var det låg någonstans. Idag ser man bara en plan, välklippt gräsmatta tillhörande en modern villa.
Vendelsökrog hade då adressen Stockholmsvägen 71.

De som bodde i det gamla “kroghuset” sökte i mitten av 1970-talet för att få bygga till huset med en vinkelbyggnad. Fick avslag och var tvungna att riva det gamla huset och istället bygga helt nytt.

Av fotografier tagna vid själva rivningen  framgår det att det under panelen dolde sig ett rejält timmerhus. Taket bars upp av tre längsgående åsstockar. På baksidesväggen syns två rader med igensatta hål efter stockändar, vilket tyder på att huset byggts som en parstuga.

Vid rivning av Vendelsökrogen kom denna gamla och gedigna timmerkonstruktion fram. Bilden tillhör familjen Hallbäck.

Under huset var det en källare som sträckte sig under halva huset — den bortre delen från vägen sett. Källaren hade ca en meter tjocka väggar av gråsten. I golvet i köket var det en lucka ned till källaren. Dessutom fanns det en trappa ned i källaren från den tillbyggda förstugan. Anmärkningsvärt är att i taket i källaren satt det mycket kraftiga stockar. Stockarna som var av ek var i genomskärning fyrkantiga med måtten 30 x 30 centimeter. Det råder nog ingen tvekan om att det måste ha varit en krogkällare.
Timret såldes och blev enligt uppgift stomme till en sommarstuga på Gotland.

Rivningen i juni 1977, ännu en gammal kulturbyggnad försvinner. Bilden tillhör familjen Hallbäck.

Det var  i början av 1800-talet som Vendelsö krog upphörde som krog. När den tillkom är okänt, men i varje fall fanns den med 1746 i den första husförhörslängden.
Det var krögare som bodde där ända fram till 1810. Där-efter inhyste det en skomakare några få år tills torpare flyttade in i början av 1820-talet.

Det var sedan torp i stort sett hela tiden fram till mitten av 1860-talet, förutom en mycket kort period då det bodde en statdräng där. Sedan flyttade det in gårdsslöjdare och skomakeriarbetare.
På 1880-talet förefaller det ha stått tomt. De sista 10-15 åren före sekelskiftet bodde arbetare där.

 

Detta är ett utdrag ur Henry Halls bok Vendelsö – Säteriet som blev villastad. Artikeln är skriven 1995.