haninge.org

Hembygd i Haninge

Kategori: Uncategorized (sida 2 av 4)

image_pdfimage_print

Några korta fakta om kronolänsmännen på Mulsta

fahlborg-mulsta

Församlingsboken Västerhaninge 1900-05

Föranledd av en diskussion på FB, Haningegillet och Haningebilder från förr…

Fortsätt läsa

Dråpet på Jordbromalm 1902

halm

En vårdag år 1902, närmare bestämt den 25 april, har som vanligt ett antal hästskjutsar från Södertörn tagit sig in till huvudstaden för att leverera och sälja lite av vad de magra markerna presterat till stadsborna.
Det var ofta hemmansägarna själva som ville ha ett avbrott i vardagens slit som reste men vissa storbönder föredrog att skicka en pålitlig dräng och just denna dag hade Lars Johan Hallberg på Fors skickat sin blott 21-årige dräng August Leander Larsson med en fullastad halmskrinda till en spannmålshandlare på Götgatan.

Fortsätt läsa

Olyckor och mord…

… verkar intressera Haningeborna!

Den här hembygdsbloggen har nu funnits på nätet under ett år!

En intressant iakttagelse är att topplistan på direktklick toppas av artiklar om dramatiska händelser!
Rena kvällstidningsköret alltså!

Topplistan:

1 Flyghaveriet på Gålö 1960

2 Tågolyckan i Handen 1985

3 Ett blodigt 100-årsminne

4 Handen, varifrån kommer namnet?

5 Livet i Tungelsta by

SuneSå nu kära läsare är ni avslöjade!

För att hålla intresset gäller det för redaktören att söka djupare i nyhetsarkiven på lokal nivå.

Eller i gamla domböcker från Sotholmstingen.

Apoteket i Västerhaninge, 1900-tals historia

Ribby 1a sidaUr Haningegillets årsbok från 2014 om Ribby klipper vi följande text om den vackra apoteksvillan vid Västerhaninge station.
I slutet på artikeln finns en länk till en tidigare artikel av mera lättsam art.

Ribby 1:11 Apoteket

Ribbybonden August Pettersson köpte 1903 den ena av Alfred Lundkvists nybyggd villor vid järnvägsstationen.
Vissa allmänna servicefunktioner som läkare, apotek och veterinär delades med grannkommunerna. Därför fanns det efter järnvägens tillkomst ett krav från dem att denna samhällsservice skulle finnas nära en järnvägsstation.

2691476793_b51d0ff158_o (2)

Bilden från mitten av 1910-talet, fr.v Villa Vega, skjutsstation och handelsbod, Apoteket med ett bostadshus på tomten, Erikslund och Sockenstugan. Kyrkan mitt i bilden.

Fortsätt läsa

Sunnansund, Simpviksgubben och Ethel Karlsson

Gålö Gärsar, Gålös livaktiga hembygdsförening, ger ut en tidning ”Notvarpet”.
Ur denna har vi saxat denna berättelse om gården Sunnansund och dess befolkning, underlaget kommer från Eva Eliasson, mångårig Gålöbo, och har bearbetats av tidningens redaktion. Artikeln skrevs 2014.

HHG_9318

Sunnansund 1:4, bild från 1925 ur Gillets arkiv, okänd fotograf.

Sunnansund 1:4

Den förste namngivne brukaren av Sunnansund som hittats, är Rasmus. Han bodde här 1650 tillsammans med sin hustru. Sedan saknas mantalslängder fram till 1666. Den som då bor på gården heter Lars. Inga efternamn är registrerade förrän 1682, då Mats Erikson, gift med Kierstin Larsdotter brukade gården.

Fortsätt läsa

Sjötorp på Nora, kanske också Koppartappen?

Sjötorp, vid Träsksjöns södra ände, finns på Häradskartan 1905, då överstruket.

Framställningen av denna karta påbörjades i slutet på 1800-talet och finns i ett flertal versioner. Under arbetets gång förändrades/rättades namn på gårdar, torp och lägenheter.

Ligger under Nora Rote på Näset ¼ mtl, brukas 1883 av hemmansägaren Lars Peter Persson.

Finns med i husförhörslängden för första gången åren 1881-1885 (v94535.b610.s51, AD).

Rätt Sjötorp

Fortsätt läsa

Stenbacken, torp på Häringe

27451328024_e8bfc5b3a6_o

Stenbacken 2015, foto Irene Westerholm

Skärmklipp

Husförhörslängden 1856-1860 Västerhaninge

Stenbacken på Häringe, på Grindtorps marker, har enligt gängse normer aldrig varit torp, vi hittar det i husförhörslängden första gången år 1856 där det noteras under eget namn. Då bor där sedan drygt tio år inhysingen Olof Erson, född 1791 i Västerhaninge, som då kom från  Västnora Nr 1 med tre år yngre hustrun  Stina Månsdotter och dottern Anna Stina född 1831. Hon flyttar 1857 till Dalarö och får tre år senare en oäkta son som döps till Johan Edvard.
Olof Erson är tidigare straffad för stöld, denna notering bär han med sig i kyrkoböckerna under hela sitt eländiga liv.

Fortsätt läsa

Kvinnlig spion i Västerhaninge?

I Stockholmskällan finns denna notis från krigsåret 1943:

LånghDen 16 februari 1943 inställer sig Solveig Hansson på Långholmen för att avtjäna ett 9 månader långt fängelsestraff.
Hon är dömd för olovlig underrättelseverksamhet för främmande land, mot land som står i vänskapligt förbund med Sverige.

Främmande land var Sovjet och landet i vänskapligt förbund med Sverige var Nazityskland.
Solveig hade hjälpt personer från tyska motståndsrörelsen som flytt. Hon gav dem mat och husrum. Vad polisen inte visste var att hon tidigare utbildat sig till radiooperatör i Moskva.

Hon hade utöver mat och husrum även sett till att flyktingarna kunde hålla kontakten med dem som var kvar i Tyskland. Detta genom en radiosändare som satts upp i Västerhaninge.

Fortsätt läsa

Ivar Lo och Tungelstaborna: Håxtorpsgubben och bössan

ivar loIvar Lo beskriver i sina självbiografiska romaner som utkommer på 1970-talet sin tid på Djurgårdsgrind, framför allt i böckerna Pubertet och Asfalt men han har redan 1951 i boken Analfabeten en del fakta från den tiden.
Vi har nu tillsammans ägnat oss åt att med fakta ur dessa verk, framförallt Pubertet från 1978, finna de personer han beskriver i det dåtida Tungelsta och följa deras liv med mycket kortfattade fakta.
Många är mycket lätta att relatera, många blir tyvärr oidentifierade.

Möjligen kan dessa artiklar hjälpa oss att få fram ytterligare fakta, därför använder vi oss även av citat ur böckerna som inte vi kan hänföra men som ändå kanske relateras med läsarnas hjälp.

 

051Bok PubertetPubertet, kapitel XXXI

Bössköpet på Håxtorp

Efter skogvaktarfamiljens inflyttning i vårt grannskap insåg jag att jag själv måste ha ett skjutvapen då jag gav mig in i ”min” vildmark. Vid ett av de forna infartsleden till skogen bodde en gammal smed. I hela sitt liv hade han bredvid det andra smidet brukat laga vapen och samlat på bös­sor.

Det var gevär av alla sorter som han ettdera köpt sig till på auktioner eller också sådana som ägarna velat att han skulle laga åt dem men som inte lösts ut…..

Jag gick över till Håxtorpsgubben en vårkväll och bad om att få köpa ett av de gamla gevären, om jag mäktade det för prisets skull.

— Mina bössor är inte till säljs.

Jag stod ändå kvar vid dörrn.

— En enkel, billig?

— Nu är vi i maj, sa han. Allt vilt är förbjudet. Morkullorna är förstås lovliga men då får man allt vara en bra god skytt?

— Jag behöver.

Vi såg bägge upp mot takbjälkarna där vapnen hängde i sina slitna lä­derremmar under sotad ås. Det märktes klart att han inte ville avvara en enda.

0000154

 

Det är troligt att man här menar Håkanstorp, (ibland Håkstorp). Där bodde en smed som var i sjuttioårsåldern när Ivar köpte sin bössa. Han hette Anders Pet(t)er Andersson, född 1834 i Vena, Kalmar län, (död 1917.) Hustrun hette Anna Sofia Karlsson född i  Ösmo 1832 (död 1919) och de har dottern Selma Maria född 1865 och sonen Karl Arvid född 1873. Under de sista åren stod Anders Petter folkbokförd som småbrukare.

Fortsätt läsa

Rännilen, backstuga och torp under Västnora

Rännilen

Torpet Rännilen på 1910-talet. Personerna på bilden är torparen Lars-Erik Nilsson med dottern Edla och fosterdottern Inez Eriksson. Lars-Erik var född 1843, dottern 1883 och fosterdottern 1901.

Backstugan/torpet Rännilen låg i Västerhaninges södra del. Stugan, som revs omkring 1940, lydde som de allra flesta torp och backstugor i denna del av socknen under Häringe/Västnora. men under Nora rote.

Om man följer vägen som börjar vid Häringe  och som leder mot Hemfosa passerar man  antal äldre torp och backstugor (eller rester av dem)  utefter en mycket vacker dalgång innan skogen tar vid.

500 meter norr om Nytorp gör vägen en tvär vänsterkrök och där fanns förr en avtagsväg upp mot Västervreten. En bit in efter den vägen låg Rännilen på vänster sida. Det finns (enligt uppgift) en del rester av bebyggelsen kvar.

Fortsätt läsa

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑