1001Porträtt äldredarIvar Lo beskriver i sina självbiografiska romaner som utkommer på 1970-talet sin tid på Djurgårdsgrind, framför allt i böckerna Pubertet och Asfalt men han har redan 1951 i boken Analfabeten en del fakta från den tiden.
Vi har nu tillsammans ägnat oss åt att med fakta ur dessa verk, framförallt Pubertet från 1978, finna de personer han beskriver i det dåtida Tungelsta och följa deras liv med mycket kortfattade fakta.
Många är mycket lätta att relatera, många blir tyvärr oidentifierade.

Pubertet, kapitel XXXII

051Bok PubertetDet fanns en dykardotter i den tiden av min ungdom Hon hette Anna Bergström och bodde bara en kilometer bort från oss. Deras jord var utarrenderad åt en annan granne. Hennes far var i tjänst hos ett dykarbolag i Stockholm och kom bara hem vid veckoskiftena.
Jag hade föreställt mig att det var något särskilt med dottern just därför att fadern var dykare. Jag tyckte mig alltid se den märkvärdige mannen kliva omkring i dykardräkt med tunga blyskor nere på havsbottnen….
Men dottern fanns trots allt.

Hon var nåt år äldre än jag och medlem i godtemplarlogen Hemmet nere vid stationen. Min mor tyckte mycket om henne därför att hon alltid var finklädd… .

Eugen Bergström har flyttat  ut 1915  från Maria församling till  till småbruket Prästängen  (AC 20/100)  efter det att Axel Hjalmar Norberg flyttat till Sofiehill. Han är född  1869 i Stockholm, han skrivs av prästen som “egare, småbrukare”.

Den sex år yngre hustrun heter Anna Betty, född Toresson i Arvika, det är hans andra äktenskap, han har varit änkling sedan 1911. Med finns döttrarna från hans första äktenskap, Anna, född 1900, Ivars lilla förälskelse, Selma Maria född 1902, Hulda Wilhelmina 1905, Karin Sofia 1906, Elsa Karolina 1908 samt gemensamme sonen Ernst född 1914 i Sorunda..

Bergström Prästäng

Prästäng 1915-21, överstrykningen av namnen innebär flyttningen till Stureberg 1917.

Under anmärkningar finns noterat att Eugen Bergström år “anställd som dykare på Untra Vattenkraftbyggnad”

Dottern Anna flyttar 1917 till Stockholm, Katarina församling, övriga familjen flyttar samma år till Stureberg, Ålsta 3:53.

Dykaren Bergström avlider här i augusti 1925, döttrarna flyttar ut och hustrun blir ensam med sonen Ernst. som 1936 flyttar in till Stockholm men är åter på Stureberg året efter, gifter sig 1940 med Elin Astrid Viola f. Rudin, hushållerska på Tornberga.
De får sonen Christer år 1943, hustrun avlider samma år och  Ernst gifter om sig  fyra år senare.
.
Dykaränkan Anna Betty avlider i november 1941 på Stureberg och fastigheten övertas av sonen.

Byggnadsarbetaren Ernst Bergström blir en känd profil i Tungelsta. och hans villaträdgård på Hammarbergsvägen var unik och delar av den finns nu i Trädgårdsparken.  Ernst avled 1997 och Christer 2011.

Anna Eugenia, Ivars dykardotter, arbetar som telefonist i Stockholm, lever 1970 i Vällingby under sitt flicknamn och avlider där som ogift 1986.