1

Sjukvården för hundra år sedan

100 epideminsjukst

Var detta epidemisjukhuset? Senare kommunalkontor!

Rigmor Wendt, Svensk sjuksköterskeförening, skrev 2004 denna artikel för Glimtar.
Visar problemen under den tid då Spanska sjukan härjade i vårt land.
Beskriver bl.a. sjuksköterskan Jenny Söderbergs bekymmer med sitt arbete.

Läs artikeln här: Sjukvården för hundra  år sedan